kétszintes dráma

Bécsy Tamás három drámamodellt különböztet meg: a konfliktusos, középpontos és a kétszintes drámát. A kétszintes dráma két, egymással alá- és fölérendeltségi viszonyban lévő világszintet kapcsol össze. A világok közül az egyik a tapasztalható, valószerű, evilági, vagy földi, a másik a tapasztalaton túli, égi, idegen szóval transzcendens világ. Ez utóbbi adja azokat a törvényszerűségeket, amelyeket a valószerű, földi világban követni kell. A történet a két világ határán játszódik.

Developed by Integral Vision