kétnyelvűség

Két nyelv közel azonos mérvű ismerete és használata. A kétnyelvű ember váltani tud a két nyelv között.

Developed by Integral Vision