két tag négyzetének különbsége

${\left( {a - b} \right)^2} = {a^2} - 2 \cdot a \cdot b + {b^2}$; az első tag négyzete, mínusz az első és a második tag kétszeres szorzata + a második tag négyzete.

Developed by Integral Vision