Justinianus

Bizánci császár, az utolsó latin nyelvű keleti császár. Megkísérelte a Római Birodalom helyreállítását, ideiglenesen elfoglalta Itáliát és Észak-Afrika egy részét. Nevéhez fűződik a római jog egységbe foglalása (Corpus juris civilis).

Developed by Integral Vision