Jugoszlávia utódállamai

A Párizs környéki békék után megalakult a Szerb–Horvát–Szlovén, majd a Jugoszláv Királyság. A második világháborút követően pedig a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság, ami 1998-től bomlásnak indult. A történelmi Jugoszláviának jelenleg hét utódállama van: Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Szerbia és Szlovénia.

Developed by Integral Vision