jelentésmező, mezőösszefüggés

Tágabb rokonértelműség, az azonos használati területű – témájú – szavak halmaza.

Developed by Integral Vision