iránytárgy

Olyan személyt vagy dolgot nevez meg, mely az alaptagban kifejezett cselekvés kezdete előtt is létezett, s melyre a cselekvés irányul.

Developed by Integral Vision