intellektuális próza

A regény, illetve a novella hangsúlyozottabban mozog szellemi, értelmi területen, mint a valódi történések területén. Az ilyen regényekben, elbeszélésekben, novellákban nyomon követhetjük a szereplők belső gondolatiságát, lelki folyamatait. Sokszor a szerző az intellektuális próza műfaját használva ad hangot gondolatainak, nézeteinek, életfelfogásának.

Developed by Integral Vision