igenevek

Átmeneti alapszófajok, egyszerre két szófaj tulajdonságaival jellemezhetők. A jelentés magját az ige hordozza, a mondatban rákérdezve viszont a főnév, melléknév, határozószó kérdésére válaszolnak.

Developed by Integral Vision