ige

Az alapszófajok azon csoportja, amelyek cselekvést, létezést, történést fejeznek ki. A mondatban csak állítmány szerepét veheti fel, korlátlanul toldalékolható.

Developed by Integral Vision