Hunyadi János

Egy Havasalföldről Magyarországra költözött román bojár elsőszülött fiaként 1409 körül született, anyja kiléte bizonytalan, volt egy szintén János nevű öccse is. A család a Zsigmond által nekik adományozott hunyadi uradalomról kapta a nevét. Hunyadi János több bárói családnál volt familiáris, az 1430-as években Itáliában és a királyi udvarban szolgált. 1439 után I. Ulászló pártjára állt, ekkor lett szörényi bán. 1441–1446 között erdélyi vajda, 1441-től 1456-ig temesi ispán, több más megye ispánja. Tisztségei egy részét Újlaki Miklóssal együtt viselte, a hét főkapitány egyike. 1446. június 5-én kormányzóvá választották, 1453 elején lemondott, ezután haláláig az ország főkapitánya. Megkapta a Beszterce grófja címet. Birtokait részben adományokkal, részben Brankovics Györgytől szerezte. Felesége Szilágyi Erzsébet, akitől két fia született, László és Mátyás. 1456. augusztus 11-én Zimonyban pestisben halt meg, Gyulafehérvárott temették el. (http://mek.oszk.hu/01900/01918/h...)

Developed by Integral Vision