hűbéri állam (feudalizmus)

Olyan társadalmi, jogi, gazdasági és politikai berendezkedés (függési rendszer), amely a hűbérurak, vazallusok és szolgák közötti kölcsönös magánjogi kapcsolatok rendszerére épül. Maga a kifejezés a feudum (földbirtok) szóból ered.

Developed by Integral Vision