helyvektor

A helyvektor origó kezdőpontú vektor, koordinátái megegyeznek a vektor végpontjának koordinátáival.

Developed by Integral Vision