heliocentrikus világkép

Kopernikusz tétele, mely szerint a Föld és más égitestek a Nap körül keringenek. Az ókorban már felismerték, a középkorban arab tudósok közvetítették és egészítették ki ezt az ismeretet.

Developed by Integral Vision