határozott alany

Ha az állítmánnyal kifejezett minősítés vagy azonosítás határozottan megnevezett személyre vagy dologra vonatkozik.

Developed by Integral Vision