határozószók

Az alapszófajok egy csoportja, amelyek a cselekvés, történés, létezés körülményeit nevezik meg. Ritkábban toldalékolhatók, a mondatban mindig határozók.

Developed by Integral Vision