hatalom

Azon képesség, hogy az ember annak ellenére is rábírható valamely cselekvésre, hogy azt nem akarja megtenni, ám nem puszta erővel, erőszakkal, hanem legitim, törvényesített módon. A hatalom legitimitása azt jelenti, hogy a cselekvésre bírt személy jogosnak ismeri el azt a kényszert, amelyet a hatalom rá gyakorol.

Developed by Integral Vision