hatalmi ág

A hatalomgyakorlás legfontosabb területeinek megfelelő állami tevékenységek összefoglaló megjelölése. Az ókori állambölcselők tipizálására visszavezethetően 3 hatalmi ágról esik szó az államelméletben: a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltató hatalomról.

Developed by Integral Vision