hányados négyzetgyöke

A hányados négyzetgyöke egyenlő a számláló és a nevező négyzetgyökének hányadosával. $\sqrt {\frac{a}{b}} = \frac{{\sqrt a }}{{\sqrt b }}$, ahol \[{\rm{ a}} \ge {\rm{0}}{\rm{, b > 0}}\].

Developed by Integral Vision