gondolati óda

Az óda ünnepélyes hangvételű, magasztos tárgyhoz szóló lírai költemény. Több válfaja is él: himnusz és rapszódia. Gondolati ódáról akkor beszélünk, ha az alkotás filozófia kérdéseket taglal, a költő eszmefuttatásáról szól.

Developed by Integral Vision