gentlemanlike

Magyarul úriemberhez méltó viselkedés. Olyan elvek és íratlan szabályok összessége, erkölcsi kódexe, amelyet az úri társadalmi körhöz tartozó személy sajátít el, s amely megköveteli, illetve megtiltja bizonyos dolgok megtételét. A gentlemanlike magatartás egyúttal kifejezi a társadalmi hovatartozást is.

Developed by Integral Vision