epikus színház

Az epikus színház drámaírói és színjátszási módszer. Bertolt Brecht alakítottaa ki. Lemondott a mű zárt egységéről; darabjai jelenetsorokból állnak. Szerinte ez az elbeszélő jellegű színház a nézőt szemlélővé avatja, szembeállítja a cselekménnyel, feléleszti az aktivitását, döntéseket kényszerít ki belőle. Ismereteket közvetít, érvekkel dolgozik. Célja eléréséért Brecht elidegenítő technikát alkalmaz, az ún. elidegenítő effektusokkal – dal- és táncbetétekkel, kórusokkal, vetített vagy feliratokként kifüggesztett fejezetcímekkel, feliratos táblákkal, különleges reflektor-megvilágításokkal, a cselekményt értelmező narrátorok felléptetésével, stb. –, szándékosan szétrombolja azt az illúziót, hogy a való élet eseményeit nézzük, kizökkent az érzelmi átélés állapotából és állásfoglalásra késztet.

Developed by Integral Vision