dialogikus szövegtípus

A szöveget két személy alkotja dialógus során, a kommnunikáció folyamatában szerepváltás történik.

Developed by Integral Vision