deportálás

Az állam által kijelölt tartózkodási helyre kényszerítés. Fogalma egybefonódott a fasiszta országok s kiváltképpen a hitleri Németország II. világháború alatti, emberiség elleni bűncselekményeivel. Deportálásnak nevezzük a nácik által alsóbbrendűeknek minősített embertömegek (zsidók, cigányok, lengye!ek stb.) millióinak koncentrációs táborokba hurcolását.

Developed by Integral Vision