csonka parlament

Az 1640 őszén összehívott úgynevezett hosszú parlament 1653-ig sok változáson ment keresztül. 1648. december 2-án Cromwell seregével bevonult Londonba, ahol a katonatanács megkezdte a királlyal egyezkedő (azaz áruló) presbiteriánusok felelősségre vonását és egy részük bebörtönzését. Mintegy 150 presbiteriánust távolítottak el a parlamentből, így az mindössze 100, többnyire independens képviselőből állt. Ez a „csonka“ parlament 1653-ig működött, majd a „szentek parlamentje" vette át a szerepét.

Developed by Integral Vision