Charles Darwin (1809–1882)

Angol természettudós, az evolúcióelmélet (lásd ott) kidolgozója. Főműve A fajok eredete (1854).

Developed by Integral Vision