bukolikus

Pásztori, falusias, pásztorköltészettel kapcsolatos.

Developed by Integral Vision