békés egymás mellett élés

Sztálin halála után Hruscsov által 1955-ben meghirdetett politikai irányvonal, amely elfogadta, hogy nem kell minden országnak kommunistának vagy szovjet típusú kommunista országnak lenni. Ennek a politikának lett a következménye, hogy Hruscsov rendezte viszonyát Jugoszláviával és elfogadta az osztrák államszerződést, amelynek következményeként kivonta a szovjet csapatokat Ausztriából. De a meghirdetett politika ellenére életre hívta a Varsói Szerződést, és leverte az 1956-os forradalmat és szabadságharcot. Az enyhülés egyik lépéseként 1972-ben a szovjet-amerikai tárgyalások során a két szuperhatalom viszonyának alapelvévé tették.

Developed by Integral Vision