Balassi-strófa

A Balassi-strófa Balassi Bálint költészetében kialakult versforma, leggyakrabban az ún. Júlia-versekben használja. A Balassi-strófa három sorból szerkesztett versszak, a 6+6+7 szótagos sorok a belső rímek által három egységre tagolódnak. A 6. és a 12. szótag összecseng, a sorvégi rímek pedig bokorrímet alkotnak. Emellett az egész vers háromszor három, tehát kilenc strófából áll. Tehát nemcsak külső, hanem a belső kompozícióban is megvalósul a hármas szerkesztési elv.

Developed by Integral Vision