azonos alakú szavak / homonima

Egy hangalakhoz különálló, egymással össze nem függő jelentések tartoznak.

Developed by Integral Vision