állampolgár

Valamely állam polgára, aki mindazon polgári, politikai, gazdasági és szociális jogokkal rendelkezik, amelyeket az adott ország alkotmánya és törvényei értelmében megszerezhet.

Developed by Integral Vision