államnyelv

Az a nyelv, amelyik egy államban az élet legnagyobb területét lefedi.Nem azonosítható a hivatalos nyelvvel, hiszen több helyen a kisebbségi nyelv is hivatalos, mégsem akkora a használati tere, mint az államnyelvnek.

Developed by Integral Vision