alárendelő szintagma

A tagok közötti viszony nem egyenrangú, a tagok között alá- és fölérendeltségi viszony van.

Developed by Integral Vision